Svømmedyktighet

Norges Svømmeforbund definerer svømmedyktighet som gjennom Svømmedyktighetsmerket; «Rull utti på dypt vann. Svøm 100 m  på magen. Stopp og hvil. Flyt på mage, rull over, flyt på rygg i samlet 3.min. Svøm deretter 100 m på rygg

Klarer du dette merket, er du svømmedyktig etter Norges Svømmeforbunds definisjon.
Bestill Svømmedyktighetsmerket her; http://svomming.no/index.php?menuid=38&expand=38

Undersøkelser viser;
Vinteren 2009 utførte Synnovate en undersøkelse blant norske 5. klassinger på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet. Les mer HER, på Svømmeforbundets hjemmeside.

Svømmedyktighet blant vernepliktige (2011). Kilde Statistikk sentralbyrå.
Link: http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-109.htmlhomepage shadow
Share This