Gjennomføring av kampanjen

Markedsføring av kampanjen lokalt er avgjørende for flest mulig deltakere. Det er viktig at  svømmehallen er synlig lokalt, gjennom markedsføring, annonser og omtale i aviser, radio, tv, på nette og andre aktuelle lokale kanaler. Mange svømmehaller har gode erfaringer med å samarbeide med blant annet lokale idrettslag, organisasjoner og skoler. Andre gode lokale tiltak er egne konkurranser med premier og morgensvømming med servering av frokost.

For flere tips om hvordan svømmehallen kan markedsføre seg og bli mer synlig, se menyen Markedsføring.

Veiledningshefte for kampanjeansvarlig
Last ned Veiledningshefte kampanjeansvarlig for hvordan gjennomføre kampanjen på best mulig måte i deres svømmehall.

Hjemmeside
Skriv om kampanjen på svømmehallens hjemmeside og facebook. Kampanjens logo, bilder og annen informasjon kan man laste ned under ”dokumenter, bilder og maler”. Her kan man også laste ned logoen til www.svomlangt.no, som bør være synlig hele året på hjemmesiden.

 

Registreringskortregistreringskort2
Deltakerne skriver svømte meter på registreringskortene som gjøres lett synlig og tilgjengelig for brukerne av svømmehallen. Boksene bør stå rett ved bassenget. Kortene sorteres alfabetisk i bokser som man kan kjøpe på butikker med kontorrekvisita. Plasser en plakat ved boksen med registreringskortene.

Trenger dere flere registreringskort? Send e-post til ansvarlig for kampanjen hos Norges Svømmeforbund med navn på svømmehall, postadresse og antall registreringskort som trengs. Send i god tid, registreringskort sendes ut 1 x per uke.

T_skjorte 2017

T-skjorter
Som utgangspunkt beregnes 1 t -skjorte til hver ansatt, men svømmehallen får antall t-skjorter årlige besøkstall og tidligere deltakelse i kampanje. Hvor mange t-skjorter svømmehallen trenger registreres i påmeldingen til svømmehallen. T-skjortene brukes av ansatte før, under og eventuelt etter kampanjen.

 

Plakater
Henges synlig og tilgjengelig for p_0020164xxxxxxxxxxx_022824.jpgpublikum inne i svømmehallen, samt for eksempel i inngangspartiet til svømmehallen. Plakatene bør henges opp i slutten av desember. Plakater eller flyers kan også henge sentralt i nærområdet, ved butikker, frisklivssentraler etc.


Hjemmesiden

På svømmehallens hjemmeside bør det legges ut informasjon om at svømmehallen er med på Svøm langt-kampanjen, om eventuelle lokale opplegg, konkurranser og premier, samt lenge til selve Svøm langt-siden. Legg gjerne også inn i e-poster som sendes fra svømmehallen at dere er med på kampanjen. Flere deltakere i kampanjen gir flere besøk i svømmehallen :o)

Avslutt_Premier_SIB

Foto Maren Andreassen

Lokale premier (premier i svømmehallen)
Relativt få vinner premier i den nasjonale kampanjen. Det anbefales derfor at det også deles ut lokale premier i hver enkelt svømmehall. Eksempler på premier er Klippekort i svømmehallen, håndklær, drikkeflasker og svømmebriller. Vær flinke til å informere om lokale konkurranser og egne premier.

 

Andre premier (i svømmehallen)
Ønsker dere et spesielt fokus? Hva med premie for;

 • Den som har svømt lengst
 • Den bedriften med flest deltakere
 • Ukesvinner
 • Den som har svømt flest gang

 Rapportering1

Presse
Det er ikke hver dag svømmehaller og svømming er i lokalavisa. Gjennom kampanjen kan svømmehallen få oppmerksomhet fra media ved rette fokus på folkehelse og at svømming er en mosjonsaktivitet for alle. På svomlangt.no ligger en utgangsmal til pressemelding som dere kan bruke lokalt (under dokumenter). Potensielle vinklinger til media:

 • Svømmehallen er med på ”Norges største mosjonskampanje”
 • Du kan vinne en tur ved å ”svømme langt …” til
 • Vår ordfører er med i Svøm Langt
 • Svømmehallen arrangerer kick off for årets mosjonskampanje
 • ”Petter” har svømt lengst/flest ganger i mosjonskampanjen
 • 75 barn har svømt 2500 meter siden nyttår
 • Rekordoppslutning for mosjonskampanje i svømmehallen
 • ”Svøm langt kampanjen” er Norges største mosjonskampanje med x deltakere
 • 10 tips til å bli en bedre svømmer (teknikk)
 • 10 fordeler ved å svømme

 

Samarbeid med lokale aktører
Svømmehallene kan samarbeide med mange lokale aktører innen helse, mosjon og aktivitet for å markedsføre svømming som mosjonsaktivitet og dermed øke deltakelsen i kampanjen. Aktørene må få informasjon om kampanjen og gjerne promoteringsmateriell (flyers). Hvis aktørene arrangerer egne konkurranser er det bare bra (for eksempel frisklivssentralen trekker 2 av «sine» deltakere til egne premier). Noen eksempler på samarbeidspartnere;

 • Den lokale svømmeklubben (også masters og studentgrupper, og andre idretter/IL)
 • Kommunen, Fysak
 • Skolene
 • Aktiv på dagtid
 • Frisklivssentraler og Folkehelsekoordinator
 • Fysioterapitjenesten
 • Treningssentere i nærområdet
 • Lokale foreninger som for eksempel Røde Kors, LHL og Revmatikerforeningen
 • Bofellesskap og grupper og lokale organisasjoner for funksjonshemmede
 • Organisasjoner og lokale lag for pensjonister
 • Bedrifter
 • Bedrifthelsetjenesten

IMG_3102IMG_3101homepage shadow