Om kampanjen

«Svøm langt» er en mosjonskampanje som kan holdes i alle svømmehaller i Norge. Det gratis for svømmehaller å være med!

Hensikten med kampanjen
Hensikten med kampanjen er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet.

Målet er å få flest mulig voksne til å svømme 10.000 meter i løpet av kampanjeperioden (5.000 meter for de med en funksjonsnedsettelse), og flest mulig barn til å svømme 2.500 meter (1.500 meter for de med en funksjonsnedsettelse). Kampanjen er nasjonal med nærmere 250 deltakende svømmehaller over hele landet.

Arrangementspakke for svømmehaller
Alle svømmehaller som melder seg som arrangør av kampanjen innen fristen – og har fylt inn alle opplysninger i registreringen, vil få tilsendt en gratis arrangementspakke i begynnelsen av desember. Pakken består av plakater, registreringskort, diplomer til barna, brosjyremateriell og én t-skjorter til hver av de ansatte i svømmehallen.
NB! Det er gratis for svømmehallene å være med!

Gjennomføring av kampanjen
”Svøm langt kampanjen” er enkel å arrangere. Det oppfordres til at hver deltaker selv registrerer antall svømte meter i registreringsløsningen på nett. Men svømmehallen må ha tilgjengelig og dele ut registreringskort til deltakere som ønsker dette. For hver gang en svømmer, må deltaker registrere antall svømte meter på nett eller på regisreringskortet. Registreringskortene oppbevares i bokser i svømmehallen. Deltakerne bestemmer selv hvor langt, hvor ofte og når de ønsker å svømme. Målet er 10.000 m for voksne og 2.500 m for barn, innen 31. mars. For mennesker med funksjonsnedsettelser er kravet  5.000 m for voksne og 1.500 m for barn.

NB! Det er viktig at svømmehallen fortsetter med registreringskortene.  Selv om deltakerne kan registrere antall svømte meter på nett, er det mange som fortsatt ønsker å bruke registreringskortene.

Premie til svømmehaller: Den svømmehall som i sin kategori har flest antall deltagere i forhold til årlig besøk vil få utstyr til svømmehallen for kr 5.000,- fra Klubben AS. Årlige besøk er antallet innganger i svømmehallen totalt. Svømmehallene blir delt inn i tre kategorier rangert etter årlige besøk:

     Kategori A; -> 29.999
     Kategori B; 30.000 – 99.999
     Kategori C; 100.000 ->

Facebook: Kampanjen har selvfølgelig en facebook gruppe – link denne opp mot deres svømmehall eller svømmeklubb.

Premier til deltakerne
Som i alle år, er det også denne gangen flotte premier til noen heldige deltagere. Apollo er vår reisesponsor og hovedpremien som blir trukket ut blant deltakerne går til kampanjens destinasjon. Les mer om premier under «om kampanjen». Alle barn til og med 13 år som i perioden svømmer 2.500 (1500 m ) meter får et diplom og blir med i trekningen om en ukestur for hele familien (fire personer) til destinasjonen. I tillegg er det trekning av weekendopphold på Thon hotell i Norge for både til voksne og barn.

Registrering av svømmehall
Påmeldingen og registrering for svømmehaller til «Svøm deg til kampanjen» er åpen ca 1.september til 15.oktober.  Rapportering er ca 1. – 8.april.

Svømming er en god mosjonsaktivitet som passer for de aller fleste. Gjennom kampanjen kan din svømmehall være med å bidra til at flere bruker svømmehallen som arena for mosjon – både under selve kampanjen, men også resten av året.homepage shadow