Rapportering

Når kampanjen avsluttes 31. mars, må alle svømmehaller logge innpå sin side for å rapportere inn resultater fra sin svømmehall. Nærmere informasjon om hvordan og hva det skal rapporteres på, sendes på e-post til svømmehallens kontaktperson når det nærmer seg avslutning av kampanjen.

Rapportering
Svømmehallens rapportering av resultater åpner 1. april. Frist for rapportering er
10. april.
Rapportering gjøres på følgende måte:

 • Logg inn på Svømmehallens side. Oppdater eventuelle endinger i informasjon om svømmehallen. NB! Viktig at det er rett e-postadresse til kontaktperson, da all informasjon distribueres til denne.
 • I venstremenyen velger en “Rapporter – Svøm langt 2018 – Kos”
  *Her rapporteres det  på følgende:

  • Totalt antall deltakere
  • Antallet med funksjonsnedsettelse
  • Antall som har klart har klart målet (meterkravet)
  • Statistikk for kampanjen
  • Svømmehallen trekker ut sine lokale vinnere i de ulike klassene. Det er disse som er med i trekningen av våre premier i Svøm langt! Husk derfor å legge inn kontaktinformasjon om vinnerne.
   OG –  husk at de som er registrert på nett også skal være med i denne trekningen (hent ut Deltakerlisten fra venstremenyen).
 • Hvis det ikke er deltakere i de ulike klasse kan de stå tomme.
 • Legge også inn tilbakemeldinger om kampanjen, om samarbeidspartnere og om markedsføring. Dette er viktige tilbakemeldinger med tanke på en så bra kampanje som mulig.
 • DIPLOM – Det er ansatte i svømmehallen som diplom til alle barn som har klart kravet.

*  Alle deltakere som har registret på nett, blir automatisk lagt inn i rapporten – registreringskortene legges inn manuelt.

Problemer med pålogging?  (Brukernavn og passord)
Utgangspunktet er svømmehallens navn. Eks: Lurebaguen svømmehall. Brukernavn: Lurebaugen.
Har du glemt passordet, bruker du Glemt passord-funksjonen ved pålogging – eller du kan sende mail til kristin@svomming.no med navnet på svømmehallen, og du vil få tilsendt brukernavn og passord.

Rapporteringen er viktig!
Rapporteringen fra svømmehallene er alfa omega for å vise hvor stor kampanjen faktisk er. Tallene er nødvendig når Norges Svømmeforbund skal søke om midler til drift av kampanjen, og søke samarbeidspartnere. Uten disse midlene ville det aldri blitt mulig å gjennomføre kampanjen gratis for svømmehallene. Det er også viktig med tilbakemeldinger om selve kampanjen med tanke på videre forbedringer og videre utvikling. Husk – det er mange som venter på at vinnere blir trukket ut – så apporter innen fristen 8. april :o)

Sluttrapport
Det blir laget en sluttrapport for kampanjen som blir lagt ut på svomlangt.no.

Registrering 2019
Registreringen for Svøm langt kampanjen 2019 vil være åpen ca 1.september til 15.oktober.homepage shadow
Share This