Gaustadbadet svømmehall

Svøm langt 2023

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 6,7 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,3 km