Odda Folkebad

Svøm langt 2022

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 8,4 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 0,9 km