Odda Folkebad

Svøm langt 2023

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 8,3 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,1 km