Stemmemyren Idrettshall

Svøm langt 2022

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 5,3 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,0 km