Nordnes Sjøbad

Svøm langt 2022

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 1,9 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,9 km