Drammensbadet

Svøm langt 2022

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 15,2 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,5 km