Trønderhallen KF

Svøm langt 2022

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 15,4 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,2 km