Trønderhallen KF

Svøm langt 2022

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 5,0 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,4 km