Polarbadet

Svøm langt 2022

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 1,8 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 0,6 km