Skoler/grupper

Skoler og klassetrinn kan også delta på svøm langt kampanjen. Grupper eller foreninger kan også delta.

All deltakelse og rapportering skal gå gjennom svømmehallen dere bruker. Her kan dere avtale nærmere med svømmehallen om hvordan dere skal registrere.

Skolesvømmen
Skoler anbefales å være med på Norges Svømmeforbunds Skolesvømmen-kampanje!
Les mer om kampanjen og skolesvømming på www.skolesvommen.no.homepage shadow
Share This