For Svømmehaller

Her finner du informasjon om hvordan svømmehallen kan gjennomføre “svøm langt kampanjen” på best mulig måte og gjennom det front svømming som mosjonsaktivitet. Se også tips til hvordan svømmehallen kan front mosjonssvømming generelt.

 homepage shadow
Share This