Gjennomføring av kampanjen

Det er alle deltakende svømmehaller rundt om i landet som bidrar til at dette er en nasjonal kampanje der alle kan delta! Ca 220 svømmehaller gjør en flott innsats med å legge til rette for at flere skal mosjonere og trene i svømmehallene!

For mest mulig oppmerksomhet og flere deltakere, er synlighet viktig. Vis at dere er med på kampanjen og informere gjerne i lokalmiljøet. Mange svømmehaller har etter hvert gode erfaringer med å samarbeide med blant annet lokale idrettslag, organisasjoner og skoler.

Andre gode lokale tiltak er egne konkurranser med premier og morgensvømming med servering av frokost.

For flere tips om hvordan svømmehallen kan markedsføre seg og bli mer synlig, se menyen Markedsføring.

Hjemmeside og Facebook
Skriv om kampanjen på svømmehallens hjemmeside og facebook. Kampanjens logo, bilder og annen informasjon kan man laste ned under menyen Dokumenter og bilder. Her kan man også laste ned logoen til Svøm langt, som bør være synlig hele året på hjemmesiden. Registreringskort og diplomer kan også lastes ned herfra.

Registrering av svømte meter på nett
Tidligere har registreringskort vært en sentral del i kampanjen. Men nå er det registrering av svømte meter på nett som gjelder! Deltakerne oppretter en profil via Svøm-langt-siden, de velger svømmehall de svømmer i – og kan enkelt registrere svømte meter etter hvert besøk i svømmehallen. De kan også opprette og administrerer flere deltakere via sin profil, og da registrere svømte meter for f.eks. barn eller elever.

Vi oppfordrer alle som jobber i svømmehallen til å lage seg en egen profil og gjøre seg kjent med denne registreringsløsningen, slik at de kan hjelpe deltakere med registreringen.

-> Tips 1: Om svømmehallen har en iPad tilgjengelig kan denne lånes ut til deltakere som vil registreres antall svømte meter rett etter økta. Deltaker-innlogging må da ligge som snarvei på iPaden.

-> Tips 2: Den enkelte deltaker lagrer innlogging som egen snarvei på sin mobil  og kan enkelt registrere antall svømte meter her.

Det er sendt ut noen registreringskort til svømmehallene, slik at de av deltakerne som absolutt vil bruke kort, får muligheten til dette. Kortene kan oppbevares i egne bokser lett tilgjengelig i svømmehallen.

Oversikt over deltakere
Inne i svømmehallens profil på Svøm langt-siden, er det i venstre meny en Deltakerliste.  Her får dere opp en oversikt over alle deltakere i deres svømmehall. Dere kan også se hvor langt de har svømt. Listen kan eksporteres til excel – og er et flott grunnlag å bruke når dere skal trekke ut lokale vinnere etter kampanjeslutt!

T-skjorter
Ansatte bruker Svøm langt t-skjortene i forbindelse med kampanjen. Av økonomiske årsaker er det dessverre litt færre t-skjorter til kampanjen 2018, men vi jobber for at dette blir et engangs-tilfelle.
Det er mulig å kjøpe flere t-skjorter. Sendt da en mail til kristin@svomming.no

 

Plakater
Disse henges opp så de er godt synlige i og utenfor svømmehallen, for eksempel i inngangspartiet til svømmehallen. Plakatene bør henges opp i slutten av desember. Plakater kan også henge sentralt i nærområdet, ved butikker, frisklivssentraler etc. Det er noen plakater igjen og vi kan sende ut så lenge der er igjen. Ønsker dere flere, ta kontakt med kristin@svomming.no


Hjemmesiden

Legg gjerne ut informasjon om Svøm langt på svømmehallens hjemmeside. Dette kan være informasjon om selve kampanjen, om lokale aktiviteter og eventuelle lokale konkurranser. Dere må gjerne lenke til www.svomlangt.no
Og husk at glere deltakere i kampanjen gir flere besøk i svømmehallen :o)

Avslutt_Premier_SIB

Foto Maren Andreassen

Egne Lokale premier (premier i svømmehallen)
Relativt få vinner premier i den nasjonale kampanjen. Det anbefales derfor at det også deles ut lokale premier i hver enkelt svømmehall. Eksempler på premier er Klippekort i svømmehallen, håndklær, drikkeflasker og svømmebriller. Vær flinke til å informere om lokale konkurranser og egne premier.

 Andre premier (i svømmehallen)
Ønsker dere et spesielt fokus? Hva med premie for;

 • Den som har svømt lengst?
 • Den bedriften med flest deltakere?
 • Ukesvinner?
 • Den som har svømt flest gang?
 • Konkurranse blant skolene?

Presse
Det er ikke hver dag svømmehaller og svømming er i lokalavisa. Gjennom kampanjen kan svømmehallen få oppmerksomhet fra media ved rette fokus på folkehelse og at svømming er en mosjonsaktivitet for alle. Potensielle vinklinger til media:

 • Svømmehallen er med på ”Norges største mosjonskampanje”
 • Du kan vinne en tur ved å ”svømme langt …” til
 • Vår ordfører er med i Svøm Langt
 • Svømmehallen arrangerer kick off for årets mosjonskampanje
 • ”Petter” har svømt lengst/flest ganger i mosjonskampanjen
 • 75 barn har svømt 2500 meter siden nyttår
 • Rekordoppslutning for mosjonskampanje i svømmehallen
 • ”Svøm langt kampanjen” er Norges største mosjonskampanje med x deltakere
 • 10 tips til å bli en bedre svømmer (teknikk)
 • 10 fordeler ved å svømme

Samarbeid med lokale aktører
Svømmehallene kan samarbeide med mange lokale aktører innen helse, mosjon og aktivitet for å markedsføre svømming som mosjonsaktivitet og dermed øke deltakelsen i kampanjen. Aktørene må få informasjon om kampanjen og gjerne promoteringsmateriell (flyers). Hvis aktørene arrangerer egne konkurranser er det bare bra (for eksempel frisklivssentralen trekker 2 av “sine” deltakere til egne premier). Noen eksempler på samarbeidspartnere;

 • Den lokale svømmeklubben (også masters og studentgrupper, og andre idretter/IL)
 • Kommunen, Fysak
 • Skolene
 • Aktiv på dagtid
 • Frisklivssentraler og Folkehelsekoordinator
 • Fysioterapitjenesten
 • Treningssentere i nærområdet
 • Lokale foreninger som for eksempel Røde Kors, LHL og Revmatikerforeningen
 • Bofellesskap og grupper og lokale organisasjoner for funksjonshemmede
 • Organisasjoner og lokale lag for pensjonister
 • Bedrifter
 • Bedrifthelsetjenesten

 homepage shadow
Share This