Rapportering

Når kampanjen avsluttes 31. mars, må alle den ansvarlige i svømmehallen ligge inn på svømmehallenes side  for å rapportere inn resultater fra sin svømmehall. Nærmere informasjon om hvordan og hva det skal rapporteres på, sendes på e-post til svømmehallens kontaktperson når det nærmer seg avslutning av kampanjen.

Problemer med pålogging?  (Brukernavn og passord)
Utgangspunktet er svømmehallens navn. Eks: Lurebaguen svømmehall. Brukernavn: Lurebaugen.
Har du glemt passordet, bruker du Glemt passord-funksjonen ved pålogging – eller du kan sende mail til kristin@svomming.no med navnet på svømmehallen, og du vil få tilsendt brukernavn og passord.

RAPPORTERING
Svømmehallens rapportering av resultater åpner 1. april. Frist for rapportering er
10. april.
Rapportering gjøres på følgende måte:

 • Logg inn på Svømmehallens side. Oppdater eventuelle endinger i informasjon om svømmehallen. NB! Viktig at det er rett e-postadresse til kontaktperson, da all informasjon distribueres til denne.
 • I venstremenyen velger en “Rapporter – Svøm langt 2018 – Kos”
  *Her rapporteres det  på følgende:

  • Totalt antall deltakere som har vært med.
  • Antallet med funksjonsnedsettelse
  • Antall i de ulike klasser som har klart har klart målet (meterkravet)
  • Statistikk for kampanjen
  • Svømmehallen trekker ut sine lokale vinnere i de ulike klassene. Det er disse som er med i trekningen av våre premier i Svøm langt! Husk derfor å legge inn kontaktinformasjon om vinnerne.
   OG –  husk at de som er registrert på nett også skal være med i denne trekningen (hent ut Deltakerlisten fra venstremenyen).
 • Hvis det ikke er deltakere i de ulike klasse kan de stå tomme.
 • Legg også inn tilbakemeldinger om kampanjen, om samarbeidspartnere og om markedsføring. Dette er viktige tilbakemeldinger med tanke på en så bra kampanje som mulig.
 • DIPLOM – Det er ansatte i svømmehallen som diplom til alle barn som har klart kravet.

*  Alle deltakere som har registret på nett, blir automatisk lagt inn i rapporten – data fra registreringskortene må legges inn manuelt.

 

Rapporteringen er viktig!

 • Det er dere i hver og en svømmehall som er Svøm langt-kampenjen!! Uten dere – ingen kampanje!
 • Det er dere i svømmehallene som kan si noe om hvor mange som er med, har oversikten over aktiviteten i svømmehallen og har kontakten med mosjonistene
 • Dere i svømmehallene kan, med bakgrunn i deres erfaringer, komme med ros, ris og innspill til hvordan kampanjen kan bli bedre.
 • Om sømmehallen har vært stengte deler av kampanjeperioden, eller det er ingen eller svært får som har klart kravene, er det likevel viktig at dere rapporterer inn. Alle resultater teller!!
 • De som er med i kampanjen, venter i spenning på om de blir trukket ut som lokal vinner – og ikke minst om de blir trukket ut som vinner av hovedpremien eller en av de andre premiene!
 • De data dere rapporterer inn, bruker vi for å promotere kampanjen, få gode samarbeidspartnere og for å kunne søke om midler til drift og utvikling av en av Norges største mosjonskampanjer!

  HUSK – rapporter innen fristen 10. april :o)

Sluttrapport
Det blir laget en sluttrapport for kampanjen som blir lagt ut på svomlangt.no.

Registrering 2019
Registreringen for Svøm langt kampanjen 2019 vil være åpen ca 1.september til 15.oktober.homepage shadow
Share This