Tidslinje for kampanjen

Hva skjer når? Tidslinjen for Svøm langt er så og si den samme hvert år.

 • 1.september – 24.oktober:  Registrering svømmehaller.
 • 20.oktober: Påmeldingen for svømmehaller stenger.
 • Uke 45/46: Arrangementspakkene sendes ut til svømmehallene (viktig at svømmehallen har registrert riktig postadresse)
 • Desember/januar: Svømmehallene må klargjøre og markedsføre kampanjen lokalt. Heng opp plakater i hallen, legg ut informasjon om kampanjen på svømmehallens hjemmesiden og Facebook-side, informer gjerne gjennom lokal media, sett ut registreringkort etc.
 • 1.januar – 31.mars: Kampanjen er åpen for deltakerne og svømmehallene oppfordres til å profilere kampanjen gjennom hele perioden og til å ha lokale konkurranser med egne premier.
 • 31. mars: Kampanjen avsluttes og siste dag deltakere kan registrere antall svømte meter.
 • 1. – 8. april: Alle svømmehaller må rapportere resultater for sin svømmehall. Svømmehallen trekker ut lokale vinnere som er med i den nasjonale trekningen.
 • ca 15.april: Vinnere av kampanjen trekkes. Vinnere kunngjøres på Svøm Langt sin Facebook-side og på Svøm Langt-siden.
 • Ca 15.april: Vinner av “Beste svømmehall” kåres.
 • Mai: Evaluering kampanjen
 • Mai: Sluttrapport sendes til svømmehaller, folkehelseaktører og samarbeidspartnere
 • Juni: Starte arbeidet med ny kampanje


homepage shadow
Share This