Delta med Swimtag

Flere og flere svømmehaller får installert Swimtag og flere av svømmehallene i årets Svøm langt-kampanje har installert Swimtag. Bruker du Swimtag-registreringen i en av disse svømmehallene, vil du automatisk være med på Svøm langt-kampanjen. Du behøver altså ikke registrer dine svømte meter noe annet sted. ALLE som klarer målet i Svøm langt er selvfølgelig med på lik linje som alle andre når premier skal trekkes ut!

Brukere av Swimtag svømmer en et armbånd som automatisk registrere antall svømte meter. I en egen profil, har en hele tiden oversikt over hvor langt en har svømt.

Svømmehallene trenger heller ikke gjøre noe her, da Swimtag sender inn alle rapporter til Svømmeforbundet som følger opp og sørger for at alle deltakere er registret og blir fulgt opp som alle andre deltakere!

I Svøm langt 2019 er dert følgende svømmehaller i Svøm langt-kampanjen som har Swimtag

 • Ado Arena, Bergen
 • Bjørkebadet, Bjørkelangen
 • Dysjalandshallen, Sola
 • Fjellhallen, Gjøvik
 • Førdehuset
 • Gamlingen, Stavanger
 • Husebybadet, Trondheim
 • Osbadet, Os
 • Solahallen, Sola
 • Trivselsbadet, Sandane
 • Trønderhallen, Levanger

Swimtak er et system og et produkt for en enkel registrering av svømte meter. Systemet inneholder en rekke funksjoner – registrering for Svøm langt-kampanjen er en av funksjonene. De øvrige muligheter som ligger i systemer har ingen kobling til kampanjen, men kan være til motivasjon for mosjonistene gjennom hele året.

Swimtag er installert i svømmehaller i Tyskland, England, Danmark og altså noen svømmehaller i Norge.

Sjekk ut hjemmesiden Swimtag til for mer informasjon!

 homepage shadow
Share This