Personvern (GDPR) og informasjonskapsler

Personvern i Norges Svømmeforbund – Svøm langt-kampanjen

Norges Svømmeforbund (NSF) med org. nr. 939 102 671 er behandlingssansvarlig for behandling av personopplysninger som skjer innen rammen av organisasjonens virksomhet.

Norges Svømmeforbund er en organisasjon som arbeider for at alle skal gis mulighet til å drive svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov, ref NSFs virksomhetsplan.

Svøm langt-kampanjen er en kampanje med egen nettside som lar deltakerne i kampanjen registrere sine svømte meter i kampanjeperioden. Det er helt frivillig å være med i kampanjen. Kampanjen skal motivere til økt bruk av svømmehallen som arena for mosjon og trening og være et bidrag til den norske folkehelsen.

Informasjon som vi samler om deg er opplysninger du selv oppgir

Når du registrerer deg som bruker av Svøm langt-kampanjen, ber vi om følgende opplysninger:

– Navn
– Adresse
– Fødselsår
– e-postadresse
– telefon
– favorittbasseng (der de bruker å svømme)
– Funksjonsnedsettelse
– Tilknytning
– Registrerte svømte meter (gjøres fortløpende gjennom kampanjen)

Opplysning om funksjonsnedsettelse bes om for de som ønsker å delta i denne klassen og må legges inn for at vi skal kunne vite hvem de er og trekke ut vinnere. Opplysningen oppgis frivillig og det vil på forhånd bes om et samtykke fra deg før dette oppgis.

Hva brukes informasjonen til?

Vi jobber for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av Svøm langt. Her er de formålene vi bruker personopplysninger til:

1. Gjennomføre Svøm langt-kampanjen og kunne trekke ut vinnere i de ulike kategoriene, samt kunne kontakte vinnere.

2. Oversikt over egen aktivitet Du skal hele tiden kunne ha god oversikt over hvor langt du har svømt og hvor langt det er igjen til målet.

3. Enkel tilgang til registrering av svømte meter inkludert mulighet for å lagre brukernavn og passord i nettleser for enkel innlogging.

4.Utvikling av kampanjen Statistikk brukes for å kunne si noe generelt om omfang av og deltakere i kampanjen, samt som grunnlag for videre utvikling av kampanjen.

Innsyn, redigering av og sletting av data

Som deltaker i Svøm lang-kampanjen, er det kun data du selv har lagret som er tilgjengelig og disse har du tilgang til i egen profil via www.svomlangt.no
Du kan selv redigere dine data her. Du kan også selv slette din profil. Alle data lagret i profilen vil da også bli slettet.

Går du ikke inn og sletter din profil vil opplysningene du har registrert være lagret i våre systemer så lenge du har en profil og er en aktiv deltaker. Dette for at du skal kunne gå tilbake å se egen aktivitet fra tidligere kampanjer du har vært med i.

Nettbasert behandling av personopplysninger

Kampanjeansvarlig har det daglige ansvaret for Svøm langt sine nettbaserte behandlinger av personopplysninger på www.svomlangt.no, med mindre annet er oppgitt under.

Strand AS er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av registreringsløsningen i Svøm langt, samt ansvarlig part for lagring av data. Strand AS behandler følgelig personopplysninger på vegne av Norges Svømmeforbund.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Det er Norges Svømmeforbund, Strand AS og Strand AS sin underleverandør som har tilgang til opplysningene som samles inn. Alle data lagres på servere i Norge.

Den lokale svømmehallen som er registrert som favorittbasseng har også tilgang til opplysninger om de deltakerne som har registrert deres svømmehall som favoritthall. Dette for å kunne se hvem som er tilknyttet svømmehallen og for å kunne trekke ut lokale vinnere. Etter at årets kampanje er gjennomført, vil alle data som er registrert, kun bli lagret som statistikk.

All statistikk hentet fra kampanjen for øvrig vil være gruppevis og ikke personlig.

Behandlingsansvarlig

Norges Svømmeforbund er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Deles informasjonen med andre?

Deltakere kan krysse av for at de ønsker nyhetsbrev fra Apollo. E-postadresse for de som har gitt denne tillatelsen, vil bli sendt til Apollo. Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene vil ikke selges eller deles med andre tredjeparter eller distribueres videre ut over det som er nevnt her Opplysninger brukes ikke til andre formål enn til gjennomføring av Svøm langt-kampanjen.

Vilkår for Svøm langt

Som bruker av nettsiden må du lese og godta kampanjens brukervilkår og personvernerklæring. Som bruker på nettsiden anses du for å ha akseptert disse vilkårene:

For å kunne bruke registreringsløsningen i Svøm langt, må du registrere deg med grunnleggende kontaktinformasjon. Dine personopplysninger vil kun brukes for å levere deg tjenestene beskrevet i kampanjen og ikke deles med noen. All statistikk hentet fra kampanjen vil være gruppevis og ikke personlig. Det er frivillig å registrere seg i kampanjen. Innsamlede personopplysninger vil aldri bli brukt til andre formål enn det som er beskrevet i denne brukeravtalen og personvernerklæringen. Dine personopplysninger vil aldri selges eller deles med andre tredjeparter enn de som er omtalt i brukervilkårene eller personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål til kampanjen ta kontakt på post@svomming.no.homepage shadow
Share This