Presse

 

 “Svøm langt kampanjen” – Norges største mosjonskampanje
Norges svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som går i over 200 svømmehaller i hele Norges land. Hensikten er å få flere til å svømme lengre, og oftere. Målet er at deltakelsen i mosjonskampanjen er økende. Er svømmehallene nær deg med? Hvordan er i så fall deltakelsen?

 

Artikler om svømming og folkehelse
Bruk informasjonen fra “svømming – kom igang”. For informasjon om kampanjen ta kontakt med svømmehallen i nærområdet.  For informasjon om svømmeopplæring og svømmetrening for voksne ta kontakt med din lokale svømmeklubben.
Ta kontakt med NSF, vi kan sette dere i kontakt med de rette personene.

Kontaktperson i Norges Svømmeforbund;
Idrettskonsulent Kristin Homb; kristin@svomming.no, mob; 907 48 548

 homepage shadow
Share This