Svøm langt-pause

Norges Svømmeforbund har gjennom over 20 år vært sentral arrangør av mosjonskampanjen Svøm langt – og oppfordret svømmehaller til å være med å legge til rette for at flest mulig deltakere lokalt bruker svømmehallen til mosjon og trening!

Opp mot 250 svømmehaller har vært med som lokale arrangører og skapt engasjement og svømmeglede over hele landet! På det mest har det vært over 30 000 deltakere!

De siste årene har det blitt færre og færre deltakere og, selv om det fortsatt er mange svømmehaller som er med som lokale arrangører, har det de siste årene blitt mindre og mindre engasjement i mange av svømmehallene.

Men det har også vært mye flott aktivitet i noen av svømmehallene og mange av de 13 000 deltakerne som var med nå i 2019 hadde stor glede av kampanjen.

Svømming er en aktivitet alle kan drive med ut fra sine forutsetninger og tilbakemeldingene fra svømmehallene er at det jevnt over er mange som bruker svømmehallene rundt om i landet – og mange flere enn de som er med på Svøm langt-kampanjen!

Ut fra en totalvurdering, har Svømmeforbundet funnet ut at det er på tide med en pause i kampanjen. Men svømmehallene – de er der og klare for å ta imot ivrige badere. mosjonister og ivrige svømmere.  Og med dette god grunn til å tro at aktiviteten i svømmehallene vil bli opprettholdt.

Hva skjer med dagens registreringsløsning?
Dagens registreringsløsning vil ikke bli driftet videre. For deltakere inneholder løsningen personopplysninger, som var nødvendig med tanke på kampanjen, men når det ikke er kampanje, kan ikke disse data lagres videre.

Løsningen ble første gang brukt i 2013 og deltakere som ønsker oversikt over svømte meter i kampanjen i årene de har vært med, må selv hente ut dette.

For svømmehaller ligger det dessverre ingen mulighet i løsningen for å eksportere data fra kampanjene, men Svømmeforbundet har rapporter fra løsningen ble tatt i bruk.

Løsningen vil stenge 1. november. Etter dette vil ikke data lenger være tilgjengelig.

Svøm langt-siden
Hjemmesiden til kampanjen, www.svomlangt.no vil bli opprettholdt. Her er det informasjon om svømming som aktivitet for både for mosjon og trening. Det er også eksempler på programmer en kan følge, fra nybegynner til de som har svømt ei stund.

Facebook-siden til Svøm langt vil ikke oppdatert veldig ofte, men vi tar gjerne mot tips om nyheter og aktuelle saker å legge ut.

Så oppfordrer vi i Svømmeforbundet til å bruke svømmehallen til fysisk aktivitet – uansett alder, funksjonsnivå og ambisjoner – SVØMMING ER FOR ALLE!
Share This