Havhest

Den lille og den store Havhesten er ferdighetsmerker for svømming og aktiviteter i vann. Ulike øvelser må gjennomføres i løpt av et kalenderår. Til hver øvelse er det satt opp krav, der en oppnår poeng for de ulike kravene. Den Store Havhesten deles ut i gradene bronse sølv og gull, med en nedre aldersgranse på 12 år. For Den Lille Havhesten er nedre aldergrense 11 år.
Bestått Livredninsprøven er obligatorisk uansett hvilket av Havhestmerkene en tar.

 

Lille Havhesten
Merket kan tas når som helst under kontroll av en voksen person. Nedre aldersgrense er 11 år.

 

Store Havhesten bronse
Kravet er 12 poeng, hvorav minst 1 poeng i 8 av 9 øvelser, samt Livredningsprøve. Nedre aldergrense er 12 år.

 

Store Havhesten sølv
Merket kan tas av dem som tidligere har tatt bronsemerket. Kravet er 16 poeng, hvorav minst 1 poeng i 8 av øvelsene. Sølvmerket kan også tas av personer over 35 år som oppnår 14 poeng, uansett om man har tatt bronsemerket eller ikke.

 

Store Havhesten gull
Merket kan tas av dem som tidligere har tatt sølvmerket. Kravet er 21 poeng, hvorav minst 1 poeng i 8 av øvelsene. Gullmerket kan også tas av personer over 40 år som oppnår 16 poeng, uansett om man har sølvmerket eller ikke. For registrering av Gullmerket hos NSF må registreringsskjema for Havhest sendes inn. 

Havhest statuett
Statuetten kan bestilles når man har tatt Store Havhesten i gull 5 ganger. For personer over 60 år er kravet Store Havhesten i gull 3 ganger.

Havhest plakett

  • Bronseplakett – oppnådd Store Havhest i gull 10 ganger
  • Sølvplakett – oppnådd Store Havhest i gull 15 ganger
  • Gullplakett – oppnådd Store Havhest i gull 20 gangerShare This