Bli involvert i svømmeklubb

Ønsker du å være del av en svømmeklubb? Vel, det finnes mange velfungerende svømmeklubber rundt i hele Norge med et spennende treningstilbud.

Fordeler ved å være med i en klubb kan være et godt sosialt miljø, spennende, det er moro å trene i lag med andre, eller være engasjert på andre måter.

Masters kalles gruppen for “yngre mennesker” over 20 og under 100 år som ønsker å være en del av et organisert treningstilbud/treningsgruppe, og som kanskje også konkurrerer. Kanskje det er en Mastersgruppe i nærheten? Eller ønsker dere å starte en mastersgruppe i svømmeklubben? Se informasjon om Masters her.

Engasjert i en svømmeklubb
Norsk svømming er driftet på engasjement og innsats. Vi trenger deg! Man kan være engasjert i en svømmeklubb som blant annet;

  • Styrerolle – har du engasjement, erfaring og lyst til å være med i ledelsen av en svømmeklubb?
  • Tillitsvalgt – hvordan kan du bidra i den lokale klubben?
  • Instruktør – liker du å lære barn å svømme?
  • Trener – har du erfaring og kompetanse, hvorfor ikke trene barn og unge? Man kan jo også ta trenerutdanning. Spør klubben din om dette.
  • Dommer – alle klubber trenger dommere som er nøkkelen for å arrangere svømmestevner. En fin måte å bidra.
  • Eller andre roller – spør klubben hvordan du kan bidra!

 

Svømmetrening for ungdom og voksne. Mange svømmeklubber tilbyr svømmetrening (og svømmeopplæring) for ungdom og voksne. Ta kontakt med din lokale klubb.

Svømmeopplæring: ser du etter svømmekurs for deg eller dine barn. Se oversikten over hvilke klubber som er med i Norges Svømmeskole og ta direkte kontakt med de.

 

Norges Svømmeforbunds visjon
“Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge”

 homepage shadow
Share This