Svømmedyktighet

Norges Svømmeforbund definerer svømmedyktighet som gjennom Svømmedyktighetsmerket; “Rull utti på dypt vann. Svøm 100 m  på magen. Stopp og hvil. Flyt på mage, rull over, flyt på rygg i samlet 3.min. Svøm deretter 100 m på rygg.”

Klarer du dette merket, er du svømmedyktig etter Norges Svømmeforbunds definisjon.
Merket kan bestilles fra Idrettsbutikken. 

På siden www.svommedyktig.no kan du lese mer om svømmedyktighet. Her er det også forslag til en rekke øvelser innen vanntilvenning, svømmeopplæring og teknikk. Siden er utarbeidet med tanke på svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen, men mye nyttig for andre også.

Undersøkelser om svømmedyktighet
Norges Svømmeforbund (NSF) har et mål om at alle barn skal kunne svømme. NSF har derfor, sammen med andre samarbeidspartnere, gjennomført undersøkelser for å få kartlagt hvor mange 10-åringer som kan svømme 200 meter. Undersøkelsene er foretatt i 2003, 2009 og 2013, og alle viser at det kun er omtrent halvparten av 10-åringene som kan svømme 200 meter. Les mer om undersøkelsene på vår hjemmeside.

Svømmedyktighet blant vernepliktige (2011). Kilde Statistikk sentralbyrå.homepage shadow
Share This