Vil du lære å svømme eller ønsker du å forbedre svømmeteknikken?

Svømming er en ferdighet alle skal kunne, enten en er ung eller voksen! Det er ikke nødvendig å være noen ekspert, det viktigste er at en er trygg i vann og og er svømmedyktig. Så hva innebærer det å være svømmedyktig?

En svømmer defineres som en som kan håndtere et uventet fall ut i dypt vann (Whiting, 1971). Det vil si at en som er svømmedyktig behersker grunnleggende svømmeferdigheter som har betydning i forhold til trygghet i vann og selvberging. Disse ferdighetene er i  knyttet opp mot forståelse og refleksjoner rundt trygg ferdsel i-, ved-, og på vann, båtvett, isvett og sjøvett, og det å ivareta egen sikkerhet og tilkalle hjelp hvis ulykken er ute. Det å være svømmedyktig er kompetansemål på 4. trinn på skolen.

Definisjon på svømmedyktig
“Falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

Forbedre svømmeteknikken? 
Behersker du svømming, men har behov for å forbedre teknikken – for å både svømme raskere og få mer utbytte av treningen. Mange svømmeklubber har egne teknikkkurs. På siden www.tryggivann.no kan du søke opp din lokale svømmeklubb og se hvilket kurstilbud de har.

 
Share This