Om kampanjen

SVØM LANGT 2018 – svøm deg til Kos

«Svøm langt» er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars hvert år. Kampanjen skifter navn hvert år avhengig av hvilket reisemål hovedpremien har. Hensikten er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Målet er at flest mulig voksne svømmer 10.000 meter i kampanjeperioden, og flest mulig barn (til og med fylte 13år) svømmer 2.500 meter.

Det er gratis å være med på kampanjen, både for svømmehallene og for deltakerne. Som deltaker kan du enkelt registrere dine svømte meter gjennom kampanjen på nett, opprett en egen bruker eller du kan logge inn med fin Facebook-konto.

Norges Svømmeforbund (NSF) er opptatt av å tilby motiverende aktiviteter for alle som bruker svømmehallene, uansett om de er medlem av NSF eller ikke. Kampanjen er et lavterskeltilbud da kampanjen er gratis for både deltakere og svømmehaller.

Svøm langt er en nasjonal mosjonskampanje. Ca 250 svømmehaller over hele landet er med på kampanjen.

Undersøkelser hos svømmehallene viser at kampanjen er med på å få folk til å mosjonere mer. Svømmehallene melder om nye mosjonister, og at de som allerede mosjonerer svømmer mer enn vanlig i løpet kampanjeperioden. I 2016 meldte hel 76% av alle svømmehallene om økt besøk som følge av kampanjen og nesten alle haller (96%) ser på kampanjen som et positivt tilta for å styrke svømming som mosjonsaktivitet. Dette viser godt at kampanjen har ønsket effekt både for mosjonistene og svømmehallene.

Støtt opp om svømming som en fantastisk mosjonsaktivitet!

svimmer-med tekst12

 

 homepage shadow