Militært treningsanlegg, Haakonsvern

Svøm langt 2023

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 15,5 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,5 km