Svøm langt 2022

Målet med kampanjen er å skape gode mosjonsvaner hos befolkningen og motivere til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet.

Siden 1997 har Norges Svømmeforbund (NSF) arrangert Svøm langt – en årlig mosjonskampanje med deltakere fra hele landet. På det meste har kampanjen hatt opptil 30.000 deltakere fordelt på mer enn 200 svømmehaller. AdO arena i Bergen er hovedarrangør, med NSF som viktig samarbeidspartner.

voksen svømmer

Kampanjen skifter navn hvert år avhengig av hvilket reisemål hovedpremien har. I år er solfylte Mallorca valgt ut som destinasjon.

Alle kan delta

Målet med kampanjen er ikke å svømme lengst mulig, men i stedet motivere og legge til rette for å bruke bassenget til trening og mosjon. Alle – uansett alder eller fysiske forutsetninger, er velkommen til å delta.