Lustrabadet

Svøm langt 2024

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 15,3 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,2 km