Lustrabadet

Svøm langt 2023

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 9,7 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,0 km