Pirbadet

Svøm langt 2022

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 12,5 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,6 km