Askerbadene

Svøm langt 2024

Flere statistikk
Gjennomsnittlig avstand per deltaker 16,2 km
Gjennomsnittlig avstand per økt 1,4 km