Kila barne- og ungdomsskole

Vår skole har bidratt med:

Live klassestatistikk 📈

Klasse Svømmere Økter Avstand
4A 16 31 10,6 km
5. trinn 16 31 12,5 km
8A 10 10 1,9 km
8B 23 23 4,6 km
8C 21 40 12,7 km