Kila barne- og ungdomsskole

Vår skole har bidratt med:

Live klassestatistikk 📈

Klasse Svømmere Økter Avstand
3B 14 67 3,4 km
4A 16 46 15,1 km
5. trinn 16 76 27,4 km
8A 14 24 6,1 km
8B 23 23 4,6 km
8C 21 40 12,7 km