Løvås oppveksttun - 4.trinn

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
06.01.2020 AdO arena 34 250 m 8,5 km
13.01.2020 AdO arena 34 200 m 6,8 km
20.01.2020 AdO arena 34 300 m 10,2 km
27.01.2020 AdO arena 34 200 m 6,8 km
03.02.2020 AdO arena 34 200 m 6,8 km
10.02.2020 AdO arena 34 250 m 8,5 km
17.02.2020 AdO arena 34 100 m 3,4 km