Vik skole - 5.klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
13.02.2020 Sømna Svømmehall 26 590 m 15,3 km
20.02.2020 Sømna Svømmehall 24 684 m 16,4 km
27.02.2020 Sømna Svømmehall 26 668 m 17,4 km