Nygård Barneskole - 7B

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
10.01.2020 Lundbadet 11 800 m 8,8 km
24.01.2020 Lundbadet 11 1 000 m 11,0 km
07.02.2020 Lundbadet 12 1 500 m 18,0 km
21.02.2020 Lundbadet 12 800 m 9,6 km
06.03.2020 Lundbadet 12 800 m 9,6 km