Nygård Barneskole - 7A

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
17.01.2020 Lundbadet 14 800 m 11,2 km
31.01.2020 Lundbadet 15 1 000 m 15,0 km
14.02.2020 Lundbadet 15 1 200 m 18,0 km
21.02.2020 Lundbadet 15 800 m 12,0 km