Vik skole - 7.klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
12.02.2020 Sømna Svømmehall 23 786 m 18,1 km
24.02.2020 Sømna Svømmehall 29 413 m 12,0 km
27.02.2020 Sømna Svømmehall 29 373 m 10,8 km