Straumen skole - 5.klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
03.02.2020 Sørfoldhallen 8 298 m 2,4 km
17.01.2020 Sørfoldhallen 10 590 m 5,9 km
24.01.2020 Sørfoldhallen 10 720 m 7,2 km
31.01.2020 Sørfoldhallen 12 475 m 5,7 km
07.02.2020 Sørfoldhallen 11 709 m 7,8 km
14.02.2020 Sørfoldhallen 11 806 m 8,9 km
21.02.2020 Sørfoldhallen 10 620 m 6,2 km
28.02.2020 Sørfoldhallen 11 620 m 6,8 km
28.02.2020 Sørfoldhallen 11 620 m 6,8 km