Eventyrskogen - 4. eventyrskogen

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
14.01.2020 AdO arena 29 250 m 7,3 km
21.01.2020 AdO arena 29 200 m 5,8 km
28.01.2020 AdO arena 29 300 m 8,7 km
04.02.2020 AdO arena 29 200 m 5,8 km
07.01.2020 AdO arena 29 150 m 4,4 km