Vik skole - 6.klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
14.02.2020 Sømna Svømmehall 20 780 m 15,6 km
25.02.2020 Sømna Svømmehall 15 863 m 12,9 km
09.03.2020 Sømna Svømmehall 12 723 m 8,7 km