Rolland - 4. trinn

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
03.01.2020 AdO arena 51 400 m 20,4 km
10.01.2020 AdO arena 51 450 m 23,0 km
24.01.2020 AdO arena 51 400 m 20,4 km
17.01.2020 AdO arena 51 425 m 21,7 km
07.02.2020 AdO arena 51 250 m 12,8 km
14.02.2020 AdO arena 51 100 m 5,1 km