Flaktveit Skole - 4. trinn

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
06.01.2020 AdO arena 44 350 m 15,4 km
13.01.2020 AdO arena 44 350 m 15,4 km
20.01.2020 AdO arena 44 350 m 15,4 km
27.01.2020 AdO arena 44 350 m 15,4 km
03.02.2020 AdO arena 44 375 m 16,5 km
10.02.2020 AdO arena 44 200 m 8,8 km
17.02.2020 AdO arena 44 50 m 2,2 km