Salhus - 4. trinn

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
08.01.2020 AdO arena 15 400 m 6,0 km
15.01.2020 AdO arena 15 450 m 6,8 km
22.01.2020 AdO arena 15 450 m 6,8 km
05.02.2020 AdO arena 15 225 m 3,4 km
29.01.2020 AdO arena 15 400 m 6,0 km
12.02.2020 AdO arena 15 200 m 3,0 km
19.02.2020 AdO arena 15 75 m 1,1 km