Kalvatræet - 4. trinn

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
08.01.2020 AdO arena 21 450 m 9,5 km
15.01.2020 AdO arena 21 450 m 9,5 km
22.01.2020 AdO arena 21 453 m 9,5 km
29.01.2020 AdO arena 21 475 m 10,0 km
05.02.2020 AdO arena 21 250 m 5,3 km
19.02.2020 AdO arena 21 50 m 1,1 km
12.02.2020 AdO arena 21 200 m 4,2 km