Hordvik - 4.trinn

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
08.01.2020 AdO arena 38 375 m 14,3 km
15.01.2020 AdO arena 38 384 m 14,6 km
22.01.2020 AdO arena 38 400 m 15,2 km
29.01.2020 AdO arena 38 400 m 15,2 km
05.02.2020 AdO arena 38 200 m 7,6 km
19.02.2020 AdO arena 38 50 m 1,9 km
12.02.2020 AdO arena 38 200 m 7,6 km