Li - 4.trinn

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
08.01.2020 AdO arena 32 375 m 12,0 km
15.01.2020 AdO arena 32 375 m 12,0 km
22.01.2020 AdO arena 31 375 m 11,6 km
29.01.2020 AdO arena 32 350 m 11,2 km
05.02.2020 AdO arena 32 200 m 6,4 km
19.02.2020 AdO arena 32 50 m 1,6 km
12.02.2020 AdO arena 32 200 m 6,4 km