Indre Hafslo oppvekstsenter - 5.-7.klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
09.01.2020 Annet svømmeanlegg 12 407 m 4,9 km
16.01.2020 Annet svømmeanlegg 10 430 m 4,3 km
23.01.2020 Annet svømmeanlegg 9 461 m 4,1 km
13.02.2020 Annet svømmeanlegg 11 405 m 4,5 km