Straumen skole - 6.klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
10.01.2020 Sørfoldhallen 14 560 m 7,8 km
17.01.2020 Sørfoldhallen 15 634 m 9,5 km
24.01.2020 Sørfoldhallen 16 784 m 12,5 km
31.01.2020 Sørfoldhallen 17 788 m 13,4 km
03.02.2020 Sørfoldhallen 6 216 m 1,3 km
14.02.2020 Sørfoldhallen 14 1 035 m 14,5 km
20.02.2020 Sørfoldhallen 2 1 500 m 3,0 km
21.02.2020 Sørfoldhallen 16 1 062 m 17,0 km
28.02.2020 Sørfoldhallen 16 900 m 14,4 km