Straumen skole - 7. klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
08.01.2020 Sørfoldhallen 12 449 m 5,4 km
13.02.2020 Sørfoldhallen 10 765 m 7,7 km
12.02.2020 Sørfoldhallen 14 728 m 10,2 km
19.02.2020 Sørfoldhallen 12 820 m 9,8 km
11.03.2020 Sørfoldhallen 12 854 m 10,2 km