Grannes skole - 4 klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
12.01.2022 Annet svømmeanlegg 21 250 m 5,3 km