Frøya Ungdomsskole - 8A

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
06.01.2022 Frøya Svømmehall 12 600 m 7,2 km
27.01.2022 Frøya Svømmehall 16 731 m 11,7 km
17.02.2022 Frøya Svømmehall 10 1 015 m 10,2 km
17.03.2022 Frøya Svømmehall 11 813 m 8,9 km